''ПОПУЛАРИЗАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВСВА КОД ОМЛАДИНЕ СРЕДЊОШКОЛСКОГ УЗРАСТА''

10.10.2019. године - 15.12.2019. године

Управни одбор Удружења пилота ''ТИГРОВИ'', почетком септембра месеца 2019. године, осмислио је пројекат под називом ''ПОПУЛАРИЗАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВСТВА КОД ОМЛАДИНЕ СРЕДЊОШКОЛСКОГ УЗРАСТА'', израдио пројектну документацију и конкурисао код Министарства одбране Републике Србије за доделу средстава за финансирање пројеката удружења од значаја за одбрану у 2019. години. Стручна комисија Министарства одбране је прегледала све пристигле пројекте на јавном конкурсу, рангирала их у складу са правилницима и дала предлог за доделу финансијских средстава за реализацију овог пројекта.


Замисао пројекта је била да се, током октобра, новембра и децембра 2019. године, у девет градова одабере по једна средња школа у којој ће се организовати Ваздухопловна учионица, поделити едукативни штампани материјал, извршити анкете о успешности пројекта, организовати квиз знања а за најбоље на квизу организовати наградни лет у сарадњи са аеро клубовима. Циљ овог пројекта је био да се ученицима четврог разреда средње школе пренесу основна сазнања о војном ваздухопловсту, приближи војни пилотски позив и на тај начин пробуди заинтересованост и постигне већи број кандидата који ће конкурисати за студирање на Војној академији, на студијском програму Војно ваздухопловство.


- Ваздухопловна учионица се реализовала у:


1. Чачку, Машинско-саобраћајна школа;

2. Пожеги, Гимназија ''Свети Сава'';

3. Горњем Милановцу, Гимназија ''Таковски устанак'';

4. Трстенику, Гимназија ''Вук Караџић'';

5. Крушевцу, Трговинско-економска школа;

6. Александровцу, Средња школа ''Свети Трифун'';

7. Краљеву, Машинско техничка школа ''14. Октобар'';

7. Книћу, Средња школа Кнић и

9. Врњачкој Бањи, Гимназија;


- Квиз знања се реализовао на:


1. Летелишту у Прељини (за ученике из Чачка);

2. Спортском аеродрому у Трстенику (за ученике из Трстеника);

3. Спортском аеродрому у Краљеву (за ученике из Кнића, Краљева и Врњачке Бање);

4. Матичним школама (за ученике из Пожеге, Горњег Милановца, Крушевца и Александровца).


- Наградни лет за најбоље учеснике квиза знања се реализовао на:


1. Спортском аеродрому у Краљеву (за ученике из Чачка, Пожеге, Горњег Милановца, Краљева, Кнића и Врњачке Бање) у сарадњи са Аеро клубом ''Михаило Петровић'' из Краљева;

2. Спортском аеродрому у Трстенику (за ученике из Трстеника, Крушевца и Александровца) у сарадњи са Аеро клубом Трстеник.


Удружење пилота ''ТИГРОВИ'' је за потребе реализације пројекта публиковало брошуру Војно ваздухопловство која се може слободно преузети. Велики допринос у одабиру и припреми текстова, на тему војно ваздухопловство на нашим просторима, који су коришћени у брошури дали су запослени Музеја ваздухопловства: Мирјана Новаковић Мунишевић, виши кустос; Игор Марјановић, виши кустос; Дарко Младеновић, кустос; Бојан Вићентић, кустос; Иван Вујић, кустос; Небојша Исаиловић, кустос; Огњен Ћалић, архивиста.


Пријатељи удружења

Fondacija Dejan Pandurović Udruženje pilota Kurjaci sa Ušća Dimitrije Ostojić photoblog Tango six portal Fit product Energy engineering Čačak Trgovina Nešić Ub SiS kartice vf pmp